Bảng giá

Báo giá tự lái theo tháng áp dụng từ 01/03/2023 BÁO GIÁ XE TỰ LÁI THEO THÁNG TỔNG HỢP Loại xe Giá thuê tháng nếu đi từ thứ 2 đến thứ 6 (được đi : 2.200km với xe 4-7c) Giá thuê tháng nếu đi từ thứ 2 đến thứ 6 (được đi : 3.000km với xe 4-7c) Phát sinh 1km 4c Morning tự động 8.000.000 10.000.000 2.00...
Báo giá tự lái theo ngày áp dụng từ 01/03/2023 BÁO GIÁ XE TỰ LÁI THEO NGÀY TỔNG HỢP Loại xe Giờ Thứ 2 > Thứ 5 Thứ 6,7, chủ nhật 1 ngày: 12h 6-18h, <150km 1 ngày: 14h-15h 6-21h, 200-250km 1/2 ngày(hạn chế) 6-11h, 14h-19h Kia morning 450.000 500.000 Giá được tính: Giá(1 ngày 14-15h)/2 +60k +100 - 1...
 0913.078.333